Optimalisatie Stadsregiotaxi en doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Voor Stadsregio Arnhem Nijmegen is het doelgroepenvervoer in kaart gebracht en een analyse uitgevoerd naar mogelijkheden om het doelgroepenvervoer beter op elkaar afgestemd uit te voeren. Handvatten zijn geboden om de uitdagingen die de komende jaren op haar af komen het hoofd te bieden: krimpende budgetten, decentralisatie AWBZ en verantwoordelijkheid over een toenemend aantal vervoersoorten.

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Status: afgerond