Projectleider  Inzet Vrijwilligers en onderkant OV

Doelgroepenvervoer

Aansturing 2 projectteams met gemeenten uit de regio waar op basis van inventarisatie, gesprekken met stakeholders en analyse diverse pilots (buurtbus, plusbus, automobiel, buurtmobiliteit, instellingen-vervoer e.d.) worden uitgewerkt en kennis wordt gedeeld.

Opdrachtgever: regio Arnhem Nijmegen

Status: afgerond