Toolkit Vrijwilligersvervoer

Doelgroepenvervoer

Ontwikkeling van een praktische handleiding voor vrijwilligersinitiatieven. Vrijwilligersinitiatieven vinden hierin alle informatie voor het opzetten en uitvoeren van een vrijwilligersvervoerssysteem.