Toolkit Vrijwilligersvervoer

Doelgroepenvervoer

Ontwikkeling van een praktische handleiding voor vrijwilligersinitiatieven. Vrijwilligersinitiatieven vinden hierin alle informatie voor het opzetten en uitvoeren van een vrijwilligersvervoerssysteem.

Indien u de toolkit wenst te ontvangen, stuur dan een mail aan info@cissonius.nl.

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Status: afgerond