Vervoercoördinatie verhuizing Zorgspectrum na brand

Doelgroepenvervoer / Sociaal domein

Voor Zorgspectrum is bij de verhuizing de vervoerbehoefte (eigen vervoer, gecoördineerd vervoer)  in kaart gebracht, een planning van busjes gemaakt en het vervoer bij een vervoerder gecontracteerd.

Opdrachtgever: Zorgspectrum

Status: afgerond