Vervoercoördinatie verhuizing Zorgspectrum na brand

Doelgroepenvervoer / Zorg

Voor Zorgspectrum is bij de verhuizing de vervoerbehoefte (eigen vervoer, gecoördineerd vervoer)  in kaart gebracht, een planning van busjes gemaakt en het vervoer bij een vervoerder gecontracteerd. Tussentijds is het systeem